Menu
  • Regeneracja przekładni kierowniczych

LPG czy CNG: Jaką instalację gazową wybrać?

W montowanych instalacjach gazowych można obecnie stosować gaz różnego typu. Do najczęściej stosowanych należą LPG oraz CNG. Jakie mają właściwości i który z nich jest lepszym rozwiązaniem?

Gaz LPG

LPG to z angielskiego Liquefied Petroleum Gas, czyli skroplony gaz ropopochodny, będący mieszaniną propanu i butanu. W stanie ciekłym oraz temperaturze otoczenia przechowywany może być wyłącznie w niski ciśnieniu. Gaz LPG wykazuje dużą odporność na spalanie skutkowe, dzięki czemu można go stosować w silnikach wyposażonych w zapłon iskrowy. Za sprawą wysokiej liczby oktanowej mierzącej około stu jednostek, nie jest koniczne dodawanie do niego żadnych toksycznych dodatków. Opałowa wartość LPG w formie skroplonej jest wyższa, niż w przypadku benzyny. Zużycie w kg/100 km pozostaje takie samo, ale gaz jest znacznie tańszy. LPG może być stosowany w urządzeniach z silnikami spalinowymi, a w samochodzie przetrzymywany jest w odpowiednich zbiornikach ciśnieniowych.

Gaz CNG

CNG to z angielskiego Compressed Natiral Gas, czyli skompresowany gaz ziemny. Podobnie jak LNG, w dużej mierze opera się na metanie. Przechowany jest w butlach o ciśnieniu około 20 MPa, a do jego skraplania dochodzi w bardzo niskich temperaturach. Wartość opałowa CNG jest dużo niższa niż benzyny, przy porównywalnym poziomie zużycia. Gaz ten wykazuje dużą odporność na spalanie stukowe, więc również nie wymaga stosowania dodatków toksycznych. Podstawowym czynnikiem odróżniającym CNG czy LNG od LPG są odmienne właściwości fizyko-chemiczne. Aby z nich korzystać, należy zastosować instalacje zupełnie różnego typu. Istotną kwestią pozostaje także dostępność wybranego rodzaju paliwa. Podczas gdy LPG zdobyć można na niemal każdej polskiej stacji benzynowej, gaz ziemny wciąż pozostaje trudniej dostępny. Rozległą siecią stacji oferujących paliwa LPG mogą pochwalić się Niemcy, gdzie znaleźć można około 6 500 takich punktów. Szerzej dostępne są również stacje oferujące gaz CNG, których kierowcy mają do dyspozycji około 1 000.

Kwestie cenowe

Układy napędowa obydwu typów są w przypadku pojazdów osobowych rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym dla środowiska. Pod tym względem sprawdzają się znacznie lepiej niż konwencjonalne napędy benzynowe lub Diesla. Spalanie gazu obniża ilość spalin, dzięki czemu zmniejsza się emisja tlenków i cząstek stałych azotu. Zarówno LPG, jak i CNG są również tańsze od oleju napędowego i benzyny. Gaz ziemny kosztuje nawet o połowę mniej, zważywszy na niższe opodatkowanie oraz mniejszy koszt produkcji. Nowe samochody napędzane w ten sposób są z reguły droższe od modeli benzynowych, ponieważ zwykle zawierają dwa osobne układy zasilania paliwem. Pod względem różnicy w cenie, zakup nowego pojazdu fabrycznego jest porównywalny z wyborem między wariantem benzynowym, a Dieslem.

Fabryczne zasilanie czy instalacja dodatkowa?

Mimo, że na rynku funkcjonują pojazdy z układem zasilania LPG, kierowcy coraz częściej zlecają wykonanie instalacji gazowej po zakupie. W warsztacie zamontować można także układ zasilania CNG, który wyróżniać będzie się trwałością oraz jakością porównywalną z układami benzynowymi. Dotyczy to zwłaszcza komponentów firmy Bosh, które oferują pojazdy takich marek jak np.

  • Volkswagen
  • Fiat
  • Opel

W zależności od potrzeb, układy te mogą całkowicie automatycznie i niezauważalnie przełączyć się pomiędzy benzyną, a zasilaniem gazowym. Co ciekawe, niemal wszystkie pojazdy zasilane CNG posiadają fabrycznie wbudowany, rezerwowy zbiornik na benzynę.

LPG czy CNG?

Swoje zalety oraz wady posiada zarówno gaz LPG, jak i CNG. Według najświeższych prognoz, w ciągu najbliższych kilku lat udział LPG w ogólnym zużyciu nośników energii motoryzacyjnej ma szansę stale wzrastać. W Polsce odnosi się to przede wszystkim do samochodów osobowych, z których w 2012 roku niemal 3 miliony korzystały z instalacji LPG. Pod tym względem rodzimi kierowcy należą do europejskiej czołówki. Nie można tego powiedzieć o CNG, ponieważ obecnie po krajowych drogach jeździ zaledwie około 2000 pojazdów z taką instalacją. Wynika to z droższej ceny jednostkowej oraz kłopotliwych, ciężkich oraz trudnych do umieszczenia w nadwoziu zbiorników CNG, a przede wszystkim niewielkiej liczby dostępnych stacji tankowania. Ubogość sieci powoduje, że pojazdy korzystające z gazu ziemnego sprawdzają się jedynie na lokalnych i stosunkowo krótkich dystansach.